اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

نمایندگان طالبان در نشست مسکو چه کسانی بودند؟

درخواست حذف اطلاعات

گفت وگوهای صلح چند جانبه افغانستان در مسکو با مشارکت نمایندگانی از گروه طالبان برگزار شد.